HOT-INFO

Nowa Wieś 70A,
05-660 Warka

+48 486 672 012
szkola@ckziu.edu.pl

PO CO JESTEŚMY?

Adresatami oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi są uczniowie, słuchacze, ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Film promocyjny

Oferta na rok szkolny 2024/25

Kierunki kształcenia

Oferta na rok szkolny 2024/25

Film promocyjny

Oferta na rok szkolny 2024/25

PO CO JESTEŚMY?

Zawód Pasja Sukces

Adresatami oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi są uczniowie, słuchacze, ich rodzice lub opiekunowie prawni. Jesteśmy po to, aby stwarzać uczniom i słuchaczom możliwości dalszego rozwoju.

Misja szkoły

JACY JESTEŚMY I CO ROBIMY?

• Jesteśmy szkołą dynamiczną i nowoczesną, ale jednocześnie z tradycjami. • Zapewniamy bezpieczeństwo uczniom i słuchaczom. • Tworzymy dobry klimat, pozwalający wszystkim uczniom i słuchaczom w pełni rozwijać swoje talenty, kształcić osobowość, doskonalić umiejętności kluczowe i społeczne.

Wizja szkoły

Dlaczego my

Misja szkoły

Adresatami oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi są uczniowie, słuchacze, ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Organizacje

Jesteśmy po to, aby stwarzać uczniom i słuchaczom możliwości dalszego rozwoju.

Edukacja

Jesteśmy po to, aby rozwijać umiejętności i talenty uczniów i słuchaczy, wyposażać ich w wiedzę, przygotować do egzaminów zewnętrznych, konkursów, olimpiad, wdrażać do samodoskonalenia.

Pomyślna przyszłość

Nasi absolwenci to ludzie sumienni, pracowici, przygotowani do samodzielnego działania, twórczy.

Jesteśmy szkołą, która kształci kadry w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik spedytor, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik eksploatacji portów i terminali oraz ogrodnik.

Czytaj więcej

Mamy bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu (sad, tunel, niezbędne narzędzia i maszyny, 4 pracownie komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem dla zawodów).

Czytaj więcej Button

Nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadach i konkursach zawodowych. Zajmują czołowe lokaty, zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

Czytaj więcej

Wyjeżdżamy na wycieczki zawodowe, dydaktyczne i turystyczne.

Czytaj więcej DE; ?>

Mamy dobrze wyposażone pracownie. W każdej pracowni znajduje się komputer (laptop) z dostępem do Internetu, projektor i ekran.

Czytaj więcej

Organizujemy warsztaty florystyczne. W zajęciach mogą brać udział uczniowie i słuchacze oraz osoby zainteresowane.

Czytaj więcej